LedLamba Aydınlatma Sistemleri

Led Lamba Akıllı Sokak Aydınlatma

Led Lamba Akıllı Sokak Aydınlatma

1.Merkezi Kontrol Yazılımı Sistem içinde tanımlı tüm Gateway ve Controller Module üniteleri merkezi bilgisayarda bulunan yazılım ile iletişimde olarak ON/OFF ve DIM edilebilmesi, anlık durumları gözlenerek arıza geri bildirimi yapabilmesi, senaryo tanımı gibi pek çok özellik mevcuttur.

2.Gateway Module Gateway Module kendisine bağlı aynı faz hattı üzerindeki Controller Module üniteleriyle çift taraflı iletişimde olarak Network ağı üzerinden Merkezi Yazılım ile yönetilmektedir.

3.Controller Module PWM özelliği üzerinden ürünlere bağlı olan LED Sürücüleri programlayabilmekte, DIM ve ON/OFF yapabilmektedir.

4.PWM LED Sürücü Ayarlanabilir PWM DIM özellikli sürücülerle farklı ışık güçleri uygulanabilmektedir.

5.LED Yol Aydınlatma Armatürü Uygulama ihtiyacına göre 50W ile 300W arası armatür seçenekleri mevcuttur.

6.Yol Tipolojisi Her çeşit yol sınıfı için aydınlatma kriterlerini karşılayabilecek armatürlerden oluşan sistem akıllı kontrol altyapısıyla desteklendiğinde 80% seviyelerinde enerji tasarrufu sağlayabilmekte ve bakım/yönetim giderlerini asgari düzeye indirerek kaliteli bir aydınlatma performansı sunmaktadır. Sistemin doğrudan ve sadece faz hattı üzerinden kurulabilir olması benzer kontrol sistemleriyle karşılaştırıldığında büyük oranda yatırım ve kurulum maliyeti avantajı sağlamaktadır.

LED LAMBA AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Yaşanan küresel ısınma ile beraber mevcut doğal kaynakların korunması, enerjinin akılcı ve verimli kullanılması, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm alanlarda öncelikli konu haline gelmiştir LED teknolojisinin endüstriyel saha aydınlatılmasında kullanılması enerji ihtiyacını düşürmekte çok önemli bir rol oynamaktadır. Bilindiği gibi LED ömründe ısı faktörü çok önemlidir. LED LAMBA soğutucu kanallara sahip güçlü gövdesi ve üstün kalitesi ile ısınma probleminin önüne geçerek LED teknolojisini en verimli şekilde kullanmaktadır. %70-%80 az enerji tüketimi 50.000 saatlik uzun ömrü ile tasarruflu, çevreci, masrafsız bir aydınlatma şansı sunmaktadır.

Konuşma Başlat
Yardım ve Sipariş